Leskowiec

Leskowiec

Leskowiec (922 m n.p.m.) – szczyt górski we wschodniej część Beskidu Małego.

Ważny węzeł szlaków turystycznych i jeden z najlepszych punktów widokowych w Beskidzie Małym. W okolicy szczytu dwie nartostrady. Na pobliskim Groniu Jana Pawła II (dawniej Jaworzyna) znajduje się schronisko turystyczne „Leskowiec”. Dotrzeć można tu szlakami z Rzyk, Andrychowa, Wadowic, Ponikwi, Kozińca, Świnnej Poręby, Krzeszowa, Targoszowa, a także od strony Przełęczy Kocierskiej.

Charakterystyczne dla flory Leskowca są karłowate, poskręcane buki, których liczne egzemplarze oglądać można przy szlaku prowadzącym od schroniska.

Przez szczyt Leskowca biegnie

  • szlak turystyczny czerwony Mały Szlak Beskidzki prowadzący od Bielska przez Hrobaczą Łąkę, Porąbkę, Żar, Przełęcz Kocierską, Łamaną Skałę doKrzeszowa,

a nieco poniżej szczytu szlak

  • szlak turystyczny żółty z Gorzenia Górnego przez Gronia Jana Pawła II przez Targoszów do Krzeszowa.

foto: wgorach.iap.pl (szlak z Gronia Jana Pawła II na Leskowiec)

Pierwszy szlak turystyczny w rejonie Leskowca wyznaczył Władysław Midowicz w 1927 roku.

W drugiej połowie lat 80. XX wieku na polanie pod szczytem Leskowca wypasano duże stado owiec, obecnie tradycje pasterskie zapoczątkowane przez Wołochów całkowicie zanikły.

Miejscowa ludność nazywała Leskowiec w przeszłości „Hrabskie Buty”, z powodu dwóch płyt kamiennych z wykutymi śladami stóp. Płyty te prawdopodobnie upamiętniają wejście na szczyt Adama hr. Potockiego i hrabianki Mery Wielopolskiej. Strącone ze szczytu przez pasterzy, przeleżały w lesie do 2004, gdy odkryte przez Jana Zielińskiego zostały przeniesione w pobliże schroniska „Leskowiec”. Inna zwyczajowa nazwa szczytu to Beskid.

22 sierpnia 2010 roku koło kaplicy na szczycie Leskowca odsłonięto kamień katyński, upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej ikatastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku

Groń Jana Pawła II

Groń Jana Pawła II (do 2004 Jaworzyna; 890 m n.p.m.) – szczyt górski we wschodniej części Beskidu Małego.

Razem z pobliskim Leskowcem, tworzy ważny rejon turystyczny. Od 1932 znajduje się tu schronisko PTTK „Leskowiec” wzniesione staraniem koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Wadowicach, na parceli zakupionej od gospodarza Bargla z Targoszowa. Schronisko zostało poświęcone w 1933 roku, a w następnym rozbudowane o salę jadalną.

W 1995 pod szczytem wzniesiono kaplicę z inicjatywy działacza PTTK Stefana Jakubowskiego z Andrychowa, oraz stalowy krzyż z1991, poświęcony „ludziom gór”. W kaplicy stoi fotel, na którym Jan Paweł II siedział podczas wizyty w Skoczowie w 1995 oraz ołtarz z inskrypcją: Jest nas troje: Bóg, góry i ja. Papież w latach swego dzieciństwa i młodości wielokrotnie wchodził na szczyt – również jako biskup. Latem pokonywał szlak piechotą, zimą jeździł tu na nartach. Ostatni raz wszedł na Leskowiec i Jaworzynę jako kardynał w 1970, po mszy, odprawionej z okazji 25-lecia kapłaństwa w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zmianę nazwy góry na obecną dokonano oficjalnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Stycznia 2004, choć uchwałę o jej wprowadzeniu podjęła Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Wadowicach już 9 grudnia 1981 roku.

Północne zbocza Gronia Jana Pawła II i usytuowany na nich wyciąg narciarski (od 1953 roku) stwarzają dogodne warunki do uprawiania narciarstwa zjazdowego.

W rejonie Gronia Jana Pawła II przebiegają szlaki turystyczne:

  • szlak turystyczny czerwony Mały Szlak Beskidzki prowadzący od Bielska przez Hrobaczą Łąkę, Porąbkę, Żar, Przełęcz Kocierską, Łamaną Skałę doKrzeszowa
  • szlak turystyczny żółty Krzeszów – Groń Jana Pawła II – Gorzeń Górny
  • szlak turystyczny zielony Andrychów – Groń Jana Pawła II – Świnna Poręba
  • szlak turystyczny niebieski Wadowice – Ponikiew – Groń Jana Pawła II – Tarnawa Górna
  • szlak turystyczny czarny Rzyki – Groń Jana Pawła II